Kvarteret Eken i Östantill var namngivet 1728.

I kvarteret bodde ”den i stadens historia märklige borgmästaren Jacob Ekbohm, som spelade en viktig roll vid branden 1719”, skriver Arthur Nordén. Jacob Ekbohm (1683–1758) var justitieborgmästare i Norrköping från 1717 till 1758.

(Korsningen av Generalsgatan och Knäppingsborgsgatan vid kvarteret Eken år 1969. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)