Kvarteret Dykaren i Smedby namngavs den 14 januari 1974.

Namngrupp ”insekter”. Dykaren, eller dykarbaggen, finns över hela jorden och bor främst i dammar och sjöar.