Kvarteret Drakskeppet i Rambodal namngavs den 22 april 2020.

Namngrupp ”vikingatid”. Kvartersnamnen i det nya industriområdet vid flygplatsen har inspirerats av den närbelägna runstenen vid Bjällbrunna. Stenen är den sydligaste av de många runstenar som restes till minne av dem som vid mitten av 1000-talet for med Ingvar den vittfarne till det avlägsna Särkland och aldrig kom tillbaka. Texten lyder: ”Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten. Han Göte omkom i Ingvars här.”

 

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Runstenen vid Bjällbrunna år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag