Den 1 november 1989 namngavs kvarteret Drag i Nordantill.

Namnet Drag syftar på att man här var tvungen att dra båtarna förbi forsarna i Strömmen. I kvarteret låg Drags, det dominerande företaget när Norrköping blev Sveriges ledande textilstad på 1700-talet. Ylletillverkningen hade startat redan 1642 och krigsmakten var en storkund. Efter en konkurs i slutet av 1700-talet väcktes Drags åter till liv som aktiebolag under ledning av John Lenning (1819–1879). Ett nytt modernt ylleväveri i fyra våningar anlades vinkelrätt mot Strömmen. De gamla handvävstolarna byttes ut mot effektiva vävmaskiner och 1860 hade Drags gått om bomullsföretagen och blivit stadens största industri.  Drags lades ned 1954.

(Drags fabriker i nuvarande kvarteret Drag omkring 1870-1879. Ur Holmens bruks arkiv, Norrköpings stadsarkiv)