Kvarteret Direktören i Marielund namngavs den 27 januari 1942.

Namngrupp ”yrken och titlar”. Den delvis nya namngruppen anslöt till de intilliggande befintliga kvartersnamnen med yrken i textilindustrin.