Kvarteret Citronfjärilen i Smedby namngavs den 5 januari 1979.

Namngrupp ”fjärilar”. Hanen är citrongul och honan gulvit, och båda har en orange prick på vardera vingen.