Kvarteret Byggmästaren i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

Namngrupp ”byggnadsyrken”. Sju kvarter i Söderstaden fick 1921 namn efter ”benämningen på de arbetskrafter, som vid bebyggandet av ifrågavarande område bliva behövliga”.

(Kvarteret Byggmästaren vid Kristinaplatsen. Vykort)