Den 22 november 1995 namngavs kvarteret Burspråket i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.