Den 22 november 1995 namngavs kvarteret Burspråket i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.