Kvarteret Bukten i Lindö namngavs den 16 januari 1963.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Lindöskolan i kvarteret Bukten. Okänd fotograf. Ur Fröbelföreningen i Norrköpings arkiv, Norrköpings stadsarkiv)