Den 10 oktober 1988 namngavs kvarteret Brunmyran i Rambodal.

Namngrupp ”myror”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.