Den 25 april 1960 namngavs kvarteret Brickan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.