Den 14 december 2010 namngavs kvarteret Brandposten i Jursla.

I kvarteret ligger sedan 2014 Räddningsstation Kvillinge, en av Räddningstjänsten Östra Götalands två heltidsstationer i Norrköpings kommun.

(Räddningsstation Kvillinge i kvarteret Brandposten 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)