Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Bramseglet i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.