Kvarteret Borsten i Skarphagen namngavs den 27 juni 1966.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.