Den 1 april 2003 namngavs kvarteret Börsen i Skarphagen.

Namngrupp ”banktermer”.

(Kättsättersgatan 1-11 i Kvarteret Börsen. 3D-bild från Google Maps)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.