Kvarteret Börsen i Skarphagen namngavs den 1 april 2003. 

Namngrupp ”banktermer”.

(Kättsättersgatan 1-11 i Kvarteret Börsen. 3D-bild från Google Maps)