Kvarteret Bordet i Skarphagen namngavs den 27 juni 1956.

Namngrupp ”möbler och husgeråd”.

(Radhus på Jordbrogatan i kvarteret Bordet år 2021. Foto: Marie-Louise Kristensson)