Kvarteret Bondbönan i Pryssgården namngavs den 22 november 1995.

Namngrupp ”köksväxter”.