Den 28 januari 1993 namngavs kvarteret Bomullsspinneriet i stadsdelen Berget.

Kvarteret upptas helt av Bomullsspinneriet, ritat av stadsarkitekten Carl Theodor Malm och byggt för Holmens Bruk 1854–1857. Textiltillverkningen upphörde i slutet av 1950-talet och 1997–1998 byggdes lokalerna om åt Linköpings universitet. Sedan 2019 finns i stället Kunskapsgymnasiet i lokalerna.

(Bomullsspinneriet på Kvarnholmen 1915. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)