Den 20 mars 1998 namngavs kvarteret Bommen i Berget.

Kvarteret låg ursprungligen precis intill den västra tullbommen. Från Västertull löpte landsvägen mot Linköping. Kvarteret var en del av kvarteret Gamlabyn som 1998 delades i Bommen, Vävstolen och Kopparhammaren. Den västra delen av Bommen var dock redan 1729 ett eget kvarter med namnet Bommen.

(Västertulls tullstuga på S:t Persgatan. Okänd fotograf. Byggnadsnämndens arkiv, Norrköpings stadsarkiv).