Kvarteret Bollen i Kneippen namngavs den 6 mars 1963.

Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp som fått sina namn av läget vid Idrottsparken.

(Lennings sjukhem i kvarteret Bollen. Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda Lennings sjukhem Norrköping 1888-2013″)