Den 18 augusti 1980 namngavs kvarteret Blomkålssvampen i Brånnestad.

Namngrupp ”svampar”.

(Kvarteret Blomkålssvampen 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)