Den 18 augusti 1980 namngavs kvarteret Blomkålssvampen i Brånnestad.

Namngrupp ”svampar”.

(Kvarteret Blomkålssvampen 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.