Den 25 april 1960 namngavs kvarteret Blecket i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.