Den 25 april 1960 namngavs kvarteret Blecket i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.