Kvarteret Björnspinnaren i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Familjen björnspinnare omfattar fler än 2 000 arter och finns över hela världen, såväl i tropikerna som på karga vindpinade fjälltoppar.