Kvarteret Björkspinnaren i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Björkspinnaren är en kraftigt byggd, ljust gråröd, spinnare som förekommer över stora delar av Sverige.