Kvarteret Biet i Smedby namngavs den 4 januari 1956.

Namngrupp ”biodling”. Bland Smedbys alla kvarter med insektsnamn finns ett litet område med namn som knyter an till biodling: Biet, Bikupan, Bisvärmen, Flustret och Visen. ”Biodling låg nära till hands som extra inkomstkälla i Smedby beläget så nära åkerfälten”, konstateras i boken Smedby. Ett förstadssamhälle i Norrköping. Kvarteren gav 1974 namn åt Bigatan.