Kvarteret Berlocken i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.