Kvarteret Bensinen i Risängen namngavs den 23 augusti 1982.

Namngrupp ”bränslen”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.