Kvarteret Bävern i Kneippen namngavs den 18 juni 1936.

Namngrupp ”djur”. Ersatte namnet Elgen när Kneippen införlivades med Norrköpings stad 1936 eftersom det kvartersnamnet redan fanns i staden.

(Flerbostadshus i kvarteret Bävern år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)