Den 4 januari 1956 namngavs kvarteret Barkbocken i Rambodal.

Namngrupp ”insekter”. Kvarteret hörde vid namngivningstillfället till Smedby och namnet anknyter därför till insektsnamnen i den stadsdelen.