Kvarteret Barkbocken i Rambodal namngavs den 14 januari 1974.

Namngrupp ”insekter”. Kvarteret hörde vid namngivningstillfället till Smedby och namnet anknyter därför till insektsnamnen i den stadsdelen.