Kvarteret Båken på Händelö namngavs den 27 augusti 1973.

Namngrupp ”sjömärken”. En båk är ett fast sjömärke i form av ett torn eller en pyramid.