Kvarteret Aspsoppen i Brånnestad namngavs den 3 oktober 1990.

Namngrupp ”svampar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.