Kvarteret Aspsoppen i Brånnestad namngavs den 3 oktober 1990.

Namngrupp ”svampar”.