Kvarteret Aspängen i Klingsberg namngavs den 14 oktober 1937.

Söder om kvarteren Aspetäppan och Aspängen låg på 1800-talet jordlotten Aspängen som ägdes av Kättsätters gård.

(Mödra- och spädbarnshemmet, senare Klingsbergsgården, i kvarteret Aspängen år 1942. Okänd fotograf)