Kvarteret Appollofjärilen i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Apollofjärilen är Europas största dagfjäril och har ett vingspann på 62–92 millimeter. Kvartersnamnets stavning avviker från stavningen av fjärilens namn.