Kvarteret Äppelträdet i Haga namngavs den 27 januari 1942.

Namngrupp ”fruktträd”.