Kvarteret Amiralfjärilen i Smedby namngavs den 3 juni 2021.

Namngrupp ”fjärilar”.