Den 16 april 2008 namngavs kvarteret Altanen i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.