Kvarteret Älgen i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”. Stavningen moderniserades från Elgen 1990.

(Kvarteret Älgen vid Bergslagsgatan. Vykort, okänt årtal)