Kvarteret Aktuarien i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944.

Namngrupp ”yrken”. Aktuarie är en äldre titel för tjänsteman i offentlig förvaltning med huvudsakligen statistiska uppgifter.

(Kvarteret Aktuarien från Klingsbergsparken år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)