Kvarteret Åkerkroken i Söderstaden namngavs den 5 januari 1943.

”Gärdet som kallas Åkerkroken” vid söder om Dagsbergsvägen var 1798 en av stadens jordar. En åker i Åkerkroken hörde till det på 1700-talet indragna Norrköpings hospital och betecknades som hospitalslägenhet ännu då Kungliga Domänstyrelsen sålde den 1887.