Kvarteret Åkaren i Jursla namngavs den 14 december 2010.

Kvarteret är tänkt att användas som ”uppställningsplats för godsfordon samt tillhörande service”.