Den 20 juni 1944 namngavs kvarteret Adjunkten i Klingsberg.

Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. En adjunkt är en präst i början av karriären som har biträdande uppgifter. Kvarteren Adjunkten, Klockaren, Komministern, Kyrkoherden och Prosten fick sina namn efter den intilliggande S:t Johannes kyrka.