Den 18 november 2004 namngavs kvarteret Adaptern i Ingelsta.

Namngrupp ”elektriska termer”.

(Konsum stormarknad i nuvarande kvarteret Adaptern. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)