Den 18 november 2004 namngavs kvarteret Adaptern i Ingelsta.

Namngrupp ”elektriska termer”.

(Konsum stormarknad i nuvarande kvarteret Adaptern. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.