Hedvigs kyrka invigdes 1673 som församlingskyrka till den nybildade Tyska församlingen i Norrköping. Kyrkan byggdes i en förenklad barock med korta och breda proportioner och kraftiga strävpelare. Den ligger i västöstlig riktning och har ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i samma bredd. Sakristia finns i norr och ett lågt och kraftigt torn i väster. Fasaderna är sprutputsade och målade i tegelstensimitation med vita fogar. Långhus och kor täcks av ett valmat sadeltak med dubbla takfall, skivtäckt med falsad kopparplåt. Tornet avslutas med en hög träöverbyggnad med kantig lanternin med fyra urtavlor och svängd spira, allt klätt med koppar. Kyrkans fönsteröppningar och fönsterbågarna i trä är spetsbågiga. Huvudingång och två sidoingångar finns i väster. Hedvigs kyrka ligger i stadsmiljön vid Tyska torget.

Runt Hedvigs kyrka anlades en kyrkogård med muromgärdning och ingångsportal. 1811 beslutade man att upphöra med begravningar på kyrkogården och istället använda den nya kyrkogård som anlagts för stadsförsamlingen utanför staden. Under tidigt 1800-tal anlades många kyrkogårdar utanför rikets städer, bl a beroende på hälsoaspekter. I Hedvigs församling beslutade man sedan att riva ned gravöverbyggnader och stensätta gravplatserna. Kyrkogårdsmuren och ingångsportalen skulle säljas.

I dag omgärdas Hedvigs kyrka av en gräsmatta med enstaka stora lövträd i en trädkrans och buskar. Gräsmattan avgränsas av en låg stödmur av granitstenar i ett skift. I väster leder en bred trappa av granit upp från Tyska torget. Området runt kyrkans torn och västparti är belagt med gatsten och i sydväst ligger en gång med gatsten. I nordväst leder en uppfartsramp av gatsten till kyrkan och den övergår sedan i en asfalterad gång till sakristian. En asfalterad gång leder även från norr till sakristians ingång. Söder om kyrkan finns ett minnesmonument över kyrkoherde Erik Perwe i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin.

Bebyggelseregistret (Källa: Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister)

(Foto: Harri Blomberg (Wikipedia CC-BY-SA-3.0-migrated)