1673 invigde den tyska församlingen i Norrköping sin nya kyrka. Kyrkan fick sitt namn efter änkedrottning Hedvig Eleonora som förlänt den mark man byggde på. Tyska kyrkan, som den i dagligt tal benämndes, med sitt framförliggande torg utgjorde under 1700-talet stadens centrum tillsammans med rådstuga, börs, teater med mera.

Prästgården är belägen öster om kyrkan. Huvudbyggnaden är skänkt av bruksägaren Christian Eberstein och flyttades hit 1782 från en annan plats i staden. Byggnaden är knuttimrad i två våningar under sadeltak, fasaderna reveterade och avfärgade i gult. Under 1800-talets andra hälft tillkom en veranda med lövsågerier på gårdssidan.

Från början delades huset i två lägenheter med separata ingångar, en för kyrkoherden och en för pastorn. De två entréerna kvarstår.

På den plankomgärdade tomten står en invändigt ombyggd stallbyggnad, uppförd 1878 i klassicistisk stil efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Fastigheten används sedan 1942 som församlingshem.

Adress: Fleminggatan 8.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2)

(Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))