Den 10 oktober 1957 namngavs Hagebygatan i Hageby.

Gatan är namngiven efter stadsdelen Hageby, som i sin tur fått namn efter gården Hageby. Den här gamla landsvägen söderut kallades senast från 1700-talet Söderköpingsvägen och den norra delen av vägen fick 1921 även officiellt heta så inne i staden. Den senare anlagda södra delen, söder om nuvarande Söderleden, hette däremot redan från början Hagebygatan. År 1964 beslutade stadsfullmäktige att hela gatusträckningen skulle heta Hagebygatan vilket ledde till protester från de boende vid Söderköpingsvägen.

(Flygfoto över norra Hageby 1967)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.