Den 10 oktober 1957 namngavs Hagebygatan i Hageby.

Gatan är namngiven efter stadsdelen Hageby, som i sin tur fått namn efter gården Hageby. Den här gamla landsvägen söderut kallades senast från 1700-talet Söderköpingsvägen och den norra delen av vägen fick 1921 även officiellt heta så inne i staden. Den senare anlagda södra delen, söder om nuvarande Söderleden, hette däremot redan från början Hagebygatan. År 1964 beslutade stadsfullmäktige att hela gatusträckningen skulle heta Hagebygatan vilket ledde till protester från de boende vid Söderköpingsvägen.

(Flygfoto över norra Hageby 1967)