Gatan leder ned till ”floden”, det vill säga Motala ström.

(Karta över Norrköpings tätort 1930)