Gatan leder ned till ”floden”, det vill säga Motala ström.

(Karta över Norrköpings tätort 1930)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.