Klingsbergsgatan

Klingsbergsgatan

Den 17 december 1942 namngavs Klingsbergsgatan i Klingsberg och Såpkullen. Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare Kalvsberg (”Kalsberg”) på höjden i nuvarande Klingsbersgparken. Den omtalades som torp första gången 1737 och ägdes av...
Norrköpings tennishall

Norrköpings tennishall

Tennishallen uppfördes 1929 efter ritningar av Anders Möller, Norrköping. Byggherre var AB Norrköpings Tennishall som bildades samma år. Tennishallen förlades till den 1903 invigda Idrottsparken i stadens södra utkant. Hallen uppfördes invid tre befintliga...