Kvarteret Pardansen

Kvarteret Pardansen

Den 11 april 1983 namngavs kvarteret Pardansen i Navestad. Namnet är hämtat från gruppen ”danser” liksom alla andra kvartersnamn i stadsdelen. (Navestad gård på Navestadsgatan 32 B i kvarteret Pardansen 1958. Foto från ArkivDigital)
Navestad

Navestad

Stadsdelen Navestad byggdes 1968–1972 och var en del av det så kallade miljonprogrammet med vilken man skulle bygga bort bostadsbristen i landet. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder uppförde dels två gigantiska ringar av hyreshus – Guldringen och Silverringen –...
Navestad

Navestadsgatan

Den 25 januari 1968 namngavs Navestadsgatan i Navestad. Namnet kommer av gården Navestad som nämns i skriftliga källor första gången 1399. Förledet är genitivformen av det fornsvenska mansnamnet Navar, eller möjligen av kortformen Navi, och slutledet är stadher...