Atriumrondellen

Atriumrondellen

Den 27 april 2010 namngavs Atriumrondellen på gränsen mellan Hageby och Navestad. Rondellen ligger vid Atriumhusen som började byggas av Hyresbostäder 1968. Bebyggelsen består av hundratals tätt liggande radhus med en våning. Området blev förebild för utbyggnaden av...
Kvarteret Pardansen

Kvarteret Pardansen

Den 11 april 1983 namngavs kvarteret Pardansen i Navestad. Namnet är hämtat från gruppen ”danser” liksom alla andra kvartersnamn i stadsdelen. (Navestad gård på Navestadsgatan 32 B i kvarteret Pardansen 1958. Foto från ArkivDigital)