Atriumrondellen

Atriumrondellen

Den 27 april 2010 namngavs Atriumrondellen på gränsen mellan Hageby och Navestad. Rondellen ligger vid Atriumhusen som började byggas av Hyresbostäder 1968. Bebyggelsen består av hundratals tätt liggande radhus med en våning. Området blev förebild för utbyggnaden av...
Kvarteret Pardansen

Kvarteret Pardansen

Den 11 april 1983 namngavs kvarteret Pardansen i Navestad. Namnet är hämtat från gruppen ”danser” liksom alla andra kvartersnamn i stadsdelen. (Navestad gård på Navestadsgatan 32 B i kvarteret Pardansen 1958. Foto från ArkivDigital)
Navestad

Navestad

Stadsdelen Navestad byggdes 1968–1972 och var en del av det så kallade miljonprogrammet med vilken man skulle bygga bort bostadsbristen i landet. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder uppförde dels två gigantiska ringar av hyreshus – Guldringen och Silverringen –...
Navestad

Navestadsgatan

Den 25 januari 1968 namngavs Navestadsgatan i Navestad. Namnet kommer av gården Navestad som nämns i skriftliga källor första gången 1399. Förledet är genitivformen av det fornsvenska mansnamnet Navar, eller möjligen av kortformen Navi, och slutledet är stadher...