Kvarteret Valsen i Navestad namngavs den 8 januari 1968.

Namngrupp ”danser”.